дом Oбщество ГРЪМНА СЕГА: МАСОВ РАЗСТРЕЛ В СЪДА! НАДУПЧЕНИ СА ПОЛИЦАЙ И АДВОКАТ! НАПАДАТЕЛЯТ...

ГРЪМНА СЕГА: МАСОВ РАЗСТРЕЛ В СЪДА! НАДУПЧЕНИ СА ПОЛИЦАЙ И АДВОКАТ! НАПАДАТЕЛЯТ СИ ПРЪСНА ГЛАВАТА!

690

На 4 юли нa 78-годишна възраст почина доайенът на варненската детска хирургия доц. д-р Александър Шейтанов, съобщиха от Медицинския университет.

Той оставя ярка диря в медицинските среди във Варна като ерудиран преподавател на няколко поколения млади специалисти и на блестящ лекар, с огромен принос при утвърждаването на детската хирургия в Североизточна България и на катедрата към Медицинския университет.

Роден е на 05.03.1939 г. в Шумен. Завършил e средното си образование във Варна и медицина в Бърно, Чехия през 1962 г. Придобива специалности – обща хирургия (1974) и детска хирургия (1976). Специализирал е в Прага и Москва. Работил е като ординатор в здравен пункт в Белослав – Варненско (1962 – 1965), ординатор в хирургическото отделение на Градска болница – Варна (1965 – 1967) и ОРКБ – Варна (1967- 1973). Избран е за асистент в Катедрата по обща хирургия през 1973 г. Хабилитиран е като доцент и ръководител на клиниката по детска хирургия към Медицински университет – Варна през 1988 г.

През 1982г. защитава дисертация на тема: „Дренажни методи за лечение на острите белодробни деструкции в детската възраст“. Основните научни проблеми, които разработва, са в областта на детската и спешната детска хирургия, както и на хирургията при новородени. Съавтор е на монографията „Оториноларингологична помощ в Северна България“. Има 7 рационализации и едно изобретение, както и 126 публикации в наши и чужди списания и сборници, пише „Черно море“.

Член е на дружеството на детските хирурзи в България и на Международното дружество на детските хирурзи.

Поклонението ще се състои на 7.07.2017 г. (петък) от 15 часа на Централните варненски гробища.

Поклон пред светлата му памет!