дом Oбщество НЯМАТ СПИРАЧКИ! ЕДИН ОТ НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ БГ ПОЛИТИЦИ ЛЪСНА В БЕЗОЧЛИВА СХЕМА! ДИРЕКТНО...

НЯМАТ СПИРАЧКИ! ЕДИН ОТ НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ БГ ПОЛИТИЦИ ЛЪСНА В БЕЗОЧЛИВА СХЕМА! ДИРЕКТНО Е СЪБИРАЛ ПАЧКИ ОТ

499

Инспекторите от Сметната палата провериха за съответствие декларираните приходи и разходи за предизборната кампания на участниците в изборите за президент и вицепрезидент на Република България. Те бяха проведени на 06 ноември 2016 г., припомнят от Сметната палата.

При одита са извършени тестове по същество на 11 участници в изборите – 2 политически партии, 4 коалиции от партии и 5 инициативни комитета.

Сред установените нарушения, слабости и пропуски са регистрирани от отделни участници за представяне по време на предизборната кампания пред Сметната палата на информацията за възникнали факти и обстоятелства за публикуване в ЕРИК.

За един участник е установено финансиране от юридическо лице. Двама участници имат неразплатени задължения към доставчици на стоки и услугидо датата на извършване на одита.

Един участник е набирал средства за финансиране на предизборната кампания и след нейния край.

Установени са неотчетени приходи от двама участници и неотчетени разходи от един участник.

Всички одитирани участници в изборите са спазили изискванията по закон, уточняват от Сметната палата.

Общите приходи на участниците в кампанията са 5 212 362 лв. Направени са 2 187 парични дарения от 2 166 физически лица в общ размер на 1 194 118 лв. Има и 9 непарични дарения от 9 физически лица в общ размер на 3 005 лв. Общият размер на разходите за предизборната кампания на одитираните субекти е 5 210 643 лв.

За всички дарения от физически лица има документални проверки. На извадков принцип са запитани 480 физически лица за потвърждаване на направените от тях дарения за финансиране на предизборната кампания на одитираните политически субекти, предава Нюз.бг.

От 258 дарителя са потвърдени направените от тях дарения. Има едно непотвърдено, въпреки наличието на подписан от лицето договор за дарение, а от останалите дарители не е получена информация.

Установени са 82 физически лица, предоставили или дарили средства над 1 000 лв. за финансиране на предизборната кампания. За 76 лица са установени данни за доходи, съответстващи на размера на дарените/предоставени от тях средства за кампанията.

За 6 лица е установено несъответствие на дарението към техните доходи, но проверката е само въз основа на бази данни на НАП и на НОИ. Предвидените в Изборния кодекс източници на информация не позволяват да бъдат проследени данни за доходи от чужбина, за спестявания в банки и други, които е напълно вероятно конкретните лица да притежават.

Анализирана е получената информация от 161 доставчика за предоставени от тях стоки и услуги във връзка с предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на Република България, проведени през 2016 г.

От 11-те одитирани политически субекта 8 отчитат средства за медийни пакети, които се предоставят от държавата, по реда на чл. 178 от ИК. Съгласно информация от ЦИК за медийни пакети са предоставени общо 277 146 лв.

При 5 от проверените участници в кандидат-президентската надпревара не са установени допуснати нарушения на Изборния кодекс. Те са 2 политически партии, 2 коалиции от партии и 1 инициативен комитет.

Представителите на всички одитирани политически субекти изразяват пълно съгласие и приемат изцяло установените факти и обстоятелства.

Одитният доклад е публикуван на интернет страницата на Сметната палата на адрес www.bulnao.government.bg

Станете част от най добрата здравна група бабини илачи