дом Oбщество Това не е лъжлива новина! Държавата обяви: Заплатите скочиха на

Това не е лъжлива новина! Държавата обяви: Заплатите скочиха на

289

Най-много вземат в телекомуникациите, най-малко в туризма

1 084 лв. е средната брутна месечна работна заплата за октомври 2017 г. За ноември тя е 1 078 лв., за декември – 1 123 лева, по данни на НСИ.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата e 1 095 лв. и се увеличава с 5.6% спрямо третото тримесечие .

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование““ – с 19.2%, „Операции с недвижими имоти“ – със 7.7%, и „Други дейности“ – с 6.2%.

Спрямо същия период година по-рано ръстът е с 10.6% и отново е най-голям в образованието – с 18.5%.

Най-високи остават заплатите в далекосъобщенията – 2 448 лева средномесечно, а най-нископлатени са били наетите в хотелиерството и ресторантьорството, които са вземали 647 лева средномесечно.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 10.2%, а в частния – с 10.8%.

По предварителни данни наетите по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 34.0 хил., или с 1.5%, спрямо края на септември 2017 г., като достигат 2.28 милиона.

Станете част от най добрата здравна група бабини илачи